17-03-2015

Резюме на становище

Стойности за референтен прием за поставяне на етикетите за n-3 и n-6 полиненаситени мастни киселини

(Въпрос No EFSA-Q-2009-00548)

Прието на 30 юни 2009

Научно становище на Панела по диетични продукти, хранене и алергии по искане на Комисията във връзка с информация на етикетите за референтен прием

 

РЕЗЮМЕ

 

След искане от Европейската комисия, Панелът за диетични продукти, хранене и алергии беше помолен да разгледа и осигури научна обосновка за етикетната информация за референтен прием на n-3 и n-6 полиненаситени мастни киселини (ПНМК).

Предложените стойности за n-3 и n-6 ПНМК, дадени от Комисията в условията на задачата, са предназначени за представяне на типичен дневен прием (възрастни). Тези стойности могат да бъдат използвани в етикетите на храните за улесняване на сравнението на съдържанието на ПНМК в хранителните продукти и за подпомагане на представянето на относителното значение на храната като източник на ПНМК в общия дневен хранителен прием и могат да се използват и за определяне на подходящи условия за използване при здравни претенции по отношение на ПНМК. За практическо приложение се предлага една референтна стойност за прием за всеки нутриент, използвайки закръглени стойности за по-лесно изчисляване.

Полиненаситените мастни киселини, за които се иска консултация за референтни стойности за прием, отпечатани на етикета, са n-3 ПНМК б- линоленова киселина (ALA), дълговерижните n-3 ПНМК (главно ейкозапентаенова киселина (EPA) и докозахексаенова киселина (DHA)), и n-6 ПНМК (главно линолова киселина (LA)).

Референтните стойности за прием за отпечатване на етикета за ПНМК могат да бъдат извлечени от научнообоснованите препоръки за прием на населението, определени от национални и международни органи, имайки пред вид наблюдавания прием сред населението. За тези ПНМК препоръките за прием за населението понякога са насочени към избягване на симптоми на дефицит, но по-често са основани на доказателства за връзките между приема и развитието на нервната система и/или здравето на сърдечносъдовата система. Препоръките за населението за прием на ПНМК, определени от националните органи в ЕС не са еднакви и отразяват различните критерии, на които се основават.

 

n-3 полиненаситени мастни киселини

n-3 мастната киселина, която най-често се среща в храните е ALA. Предложеният референтен прием за ALA (2g) е близо до горната граница на средния прием, наблюдаван у възрастни в някои европейски страни (0.7 - 2.3 g/d or ~0.4-0.8 E%). Препоръчителният прием за ALA, основан на съображения за здраве на сърдечносъдовата система и развитие на нервната система е около 1 E%, отговарящ на 2 - 3 g ALA/ден при прием на енергия от 1800-2700 kcal/ден. Панелът счита, че предложената референтна стойност за n-3 ПНМК ALA (2g) е съвместим с препоръчителния прием за населението в някои европейски страни въз основа на съображения за здраве на сърдечносъдовата система.

Най-важните в количествено отношение n-3 ПНМК в храните са EPA и DHA. Най-новите данни показват, че приемът на EPA плюс DHA е отрицателно свързан, в зависимост от дозата, със сърдечносъдовия риск до около 250mg/ден (1–2 порции тлъста риба на седмица при здравите популации. Предложената референтна стойност за етикета за дълговерижните n-3 ПНМК (200 mg) е по-ниска от тази стойност, както и наблюдаваните средни приеми на EPA плюс DHA на възрастни в някои европейски страни, които варират между 80mg/ден и 420 mg/ден. Панелът предлага 250mg/ден като референтен прием за отпечатване на етикета за дълговерижните n-3 ПНМК EPA плюс DHA, което е в съответствие с най-новите данни за връзката между приема на тези мастни киселини и здравето на сърдечносъдовата система в здрави популации.

 

n-6 полиненаситени мастни киселини

n-6 ПНМК включват главно LA и в по-малка степен арахидоновата киселина (ARA). Предложената референтна стойност за етикета от 6g от n-6 ПНМК е по-ниска от средния прием в Европа (между 7 и 19 g/ден). По-ниска е и от долните граници на прием, препоръчани за населението от някои национални и международни органи, въз основа на съображения за здравето на сърдечносъдовата система (4 E%, еквивалентни на 8-12 g/ден за възрастни.

Панелът предлага 10g като референтна стойност за прием за отпечатване на етикета за n-6 ПНМК LA, което е в съответствие с препоръчителния прием за възрастни индивиди от общото население в Европейските страни, въз основа на съображения за здравето на сърдечносъдовата система.

 

Ключови думи: референтни стойности за прием, за отпечатване на етикетите, n-3 полиненаситени мастни киселини, n-6 полиненаситени мастни киселини, есенциални мастни киселини, алфа-линоленова киселина, линолова киселина, дълговерижни полиненаситени мастни киселини, ейкозапентаенова киселина, докозахексаенова киселина, хранителни референтни стойности, препоръки за храненето.

Архив