22-02-2024

EFSA актуализира своето Ръководство относно оценката полза-риск при храните от 2010 г. Промените произтичат от развитието на методологията и нуждите на законодателството.

Във връзка с обновеното ръководство, на 19 февруари EFSA стартира обществена консултация. Предстои и информационна сесия, свързана с ръководството.

Актуализираното ръководство за оценка полза-риск при храните запазва стъпките на подхода, като същевременно предоставя допълнителни методи за комплексни оценки, като например оценка на няколко химични опасности и съответните ефекти върху здравето, засягащи различни групи от населението.

Крайният срок за предоставяне на коментари по обществената консултация относно Ръководство за оценка полза-риск при храните е 2 април 2024 г. на следния електронен адрес:

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0lTk0000009vS5/pc0821

Информационната сесия, свързана с Ръководство за оценка полза-риск при храните ще представи документа, както и допълнителна информация за неговия обхват и съдържание. Инфосесията е предназначена за ползващите подхода от ЕК и страните членки, национални институции, международни организации, както и заинтересовани страни и експерти.

Инфосесията ще се състои на 5 март 2024 г. от 14:30 до 16:30 ч. (CET).

Крайният срок за регистрация за участие е 29 февруари 2024 г., 12:00 ч. (CET):

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/632/info-session-on-the-updated-guidance-document-concerning-the-risk-benefit-assessment-rba-of-foods-2

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив