17-03-2015

19 септември, 2011


Уважаеми гости, дами и господа,

Голямо удоволствие за мен е да се обърна към това съвещание на високо ниво по хранене и физическа активност и искам да благодаря на IFIC за любезната покана. Имайки пред вид статистиката на СЗО, показваща че поне 2.8 милиона умирания в света са пряко свързани с наднормено тегло и затлъстяване – както и значимия социалноикономически и човешки ефект на свързаната с тях смъртност, колективното предизвикателство пред нас е от най-голямо значение за развитите и развиващите се нации.

Европейският орган по безопасност на храните беше създаден през 2002 г. като европейски независим орган за оценка на риска в пряк отговор на хранителните кризи от предишния век.

EFSA има задача да осигури научните доказателства, които дават възможност за предприемане на подходящи мерки за опазване на общественото здраве и околната среда и за съобщаване на риска на широк спектър от таргетни групи, включително общото население. Основополагащото ни законодателство очертава основните стойности в нашата работа: независимост в осигуряването на научни съвети, прозрачност, отзивчивост и съвършенство на науката ни. EFSA има широко поле на дейност, обхващащо цялата хранителна верига. Безопасността на храните беше първичният стимул за създаването на EFSA, а увеличаващото се бреме на свързаните с храненето болести има значително въздействие върху развитието на нашата работна програма.

EFSA поддържа политиците на европейско и национално ниво при разработване на политики и определяне на свързани с храненето цели на общественото здраве. Например, Европейската комисия поиска от EFSA да определи референтни стойности за хранене (DRVs) за прием на нутриенти. DRVs осигуряват важни доказателства за подпомагане на хранителните политики, определяне на хранителни цели и разработване на програми за информация на консуматорите за здравословно хранене.

Те ще бъдат използвани за основа за референтни стойности при етикетирането на храни и за определяне на насоки за хранене, основани на храните, които превеждат препоръките за хранене в послания за здравословен хранителен избор. Към сегашния момент сме публикували становища за DRVs за мазнини, въглехидрати, хранителни влакнини и вода. В момента тече обществена консултация по DRVs за протеини, коментарите по която трябва да се подадат до 7 октомври; продължава и работата по енергията и микронутриентите. Цялата ни работа в тази област е подложена на екстензивни консултации със страните членки, научната общност и други ключови играчи.

Преди да е възможно да се определят ефективни хранителни политики е важно да се разбере какво ядат хората и тук EFSA има важна роля. С подкрепата на страните членки разработихме паневропейски бази данни за консумация на храни и в момента провеждаме пилотен проект, наречен “EU Menu” за хармонизиране на събирането на данни за консумация на храни в Европа.

Освен това, в рамките на Европейския регламент за здравни претенции, EFSA получи задача да оцени дали хранителните и здравни претенции за храните са подкрепени със стабилна научна основа.

Регламентът беше въведен за гарантиране, че консуматорите няма да бъдат подвеждани и за да осигурят на операторите на пазара справедлива среда на действие. Той определя хармонизирани правила за ЕС за използване на здравни или хранителни претенции за храни с ключовата цел гарантиране, че всяка претенция, изписана на етикет на храна в ЕС, е ясна и подкрепена със стабилни научни доказателства. Това е първата част от европейското законодателство, третираща хранителните и здравните претенции и първата, която позволява на бизнес операторите да цитират заболявания при реклама на храни. През юли тази година EFSA публикува последната серия оценки на така наречените “функционални” здравни претенции, кулминация на повече от тригодишната работа на Панела по диетични продукти, хранене и алергии на EFSA, който, след 2008 г. е оценил почти 3,000 свързани с храни здравни претенции за общо функциониране. Тази работа ще даде възможност на Европейската комисия да изработи списък на разрешените претенции до края на тази година.

Ефективното комуникиране на връзката между хранене и здраве е критична компонента в промяната на поведението, което води до заболявания, свързани с храненето. Изследванията на Eurobarometer – инструмент, с който ние измерваме общественото мнение в ЕС – показаха, че липсата на информация и/или противоречивата информация са пречка пред здравословното хранене

Предизвикателство е да се достигне до разноликото 500 милионно население на ЕС; ето защо ние работим в тясно сътрудничество с националните органи в страните членки, гарантирайки, че гражданите на Европа получават реална, научнообоснована информация, върху която да основават хранителния си избор.

В заключение, вярвам, че недвусмислените научни съвети на EFSA, ангажирането му с ключовите играчи в хранителната верига и инвестирането в комуникацията на риска ще играе главна роля в борбата на Европа срещу болести, свързани с храненето.

Благодаря Ви за вниманието.

Катрин Геслен-Ланеел, изпълнителен директор на EFSA

Архив