20-10-2016

Уважаеми колеги, Изпращаме Ви информация от ЕФСА за Съвместен семинар на ЕФСА и EPPO (Европейска организация за растителна защита) относно „Моделирането при растителното здраве – как моделите биха подпом

Архив