20-10-2016

Уважаеми колеги, Изпращаме Ви информация от ЕФСА за Съвместен семинар на ЕФСА и EPPO (Европейска организация за растителна защита) относно „Моделирането при растителното здраве – как моделите биха подпомогнали оценката на риска срещу вредителите по растенията, и при взимане на решения“. Семинарът ще се проведе в Парма, Италия на 12-14 декември 2016г. Основната му цел е да се проучи прилагането на моделите при оценката на риска по отношение на растителното здраве и как тези модели биха подпомогнали процеса по взимане на решения. По време на семинара ще бъдат представени презентации от водещи експерти и служители, както и ще има постерни сесии. Краен срок за регистриране за участие: 24 октомври 2016г. Допълнителна информация за събитието може да бъде открита по-долу и на следната електронна страница: [LINK]http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161212 - http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161212[/LINK]. Обръщаме Ви внимание, че семинарът ще се проведе на английски език, за него няма такса за участие, но разходите за пътуване и настаняване са за сметка на изпращащата организация. Поздрави, Екипът на Българския контактен център на ЕФСА Национален контактен център на ЕФСА Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието и храните Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@bfsa.bg

Архив