17-03-2015

Съполимер на етилен винилов ацетат използван в материали влизащи в контакт с храни

Scientific Opinion on the safety assessment of the substance ethylene-vinyl acetate copolymer wax, CAS No 24937-8-8 for use in food contact materials,
д-р инж. Снежана Тодорова
главен експерт в дирекция „Оценка на риска“, ЦОР
Това научно становище на панела на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA): „Mатериали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и спомагателни средства (CEF)“ се занимава с оценката на безопасността на полимерната добавка етилен винилов ацетат, която се използва, като диспергиращ агент, смазващ материал, пигментен носител, и/или спомагателно средство при производството на пластмасови материали, които са направени от полимери. Те могат да бъдат полиетилен (РЕ), полипропилен (РР),полиетилен терефталат (PET). Етилен винилов ацетат представлява съполимер на етилен и винилов ацетат. Той има широки сфери на приложения и е подходящ за направата на еластомерни материали поради своята гъвкавост, а така също и поради факта, че може да се обработва в комбинация с други термопластични полимери. Има добри качества по отношение на блясък, нискотемпературна издръжливост, водоустойчиви свойства и устойчивост на UV радиация и др
Тези изделия са предназначени за многократен контакт с всички видове храни при различни условия на експлоатация (време, температурата). В становището се споменава, че няма доказателства за генотоксичност на етилен винилов ацетат. Проведените проучвания за орална токсичност при плъхове за 120 дни са показали, че липсват признаци на натрупване на съполимера. Следователно, панелът CEF прави заключение, че веществото, етилен винилов ацетат не представлява опасност за потребителя, ако той се използва, като добавка в размер до 2% в полиолефини и миграцията на нискомолекулни олигомерни фракции е под 1 000 Da, т.е не надвишава 5 мг/кг храна. Полиолефини са най-широко използваните пластмаси за „раздувно“ формоване. Такива полиолефини са:
- Полиетилен ниска плътност (LDPE).
- Линеен полиетилен ниска плътност (LLDPE).
- Полиетилен средна плътност (MDPE).
- Полиетилен висока плътност (HDPE).
- Етиленови съполимери като етилен-винил-ацетат (ЕVА).
- Полипропилен и пропиленови съполимери (РР).
Те имат добра преработваемост, ниско тегло, добра здравина, изключителна химична устойчивост и относително ниски разходи в сравнение с други пластмаси. Също така, могат да бъдат модифицирани за да се постигне широк спектър от свойства при крайните изделия.
Основните области на приложението им са:
- опаковки за продукти като мляко и др. храни, почистващи течности, козметика и др.;
- изделия, свързани с автомобилите, като резервоари за гориво, бутилки за масла и
течности за почистване, въздуховоди и облегалки;
- играчки, кутии и спортни стоки;
- изделия за обработка на материали, в т.ч. резервоари и съдове за съхранение на
химикали;
- бутилки за течности.
14. 02. 2014г.

Архив