17-03-2015

Берлин, 13 юни 2011

 

Отчет: Текущо състояние на взрива на ентерохеморагична E. coli (EHEC) в Германия

Отчетът представя продължаващите дейности на Федералния институт по оценка на риска (BfR) по отношение на случаите с EHEC, чийто брой в Германия се увеличава от май 2011 г.

По текущото състояние на взрива на EHEC/HUS:

Според информацията на Институт “Роберт Кох” (RKI) са регистрирани 773 случаи с HUS след началото на май, включително 22 смъртни случая (към 11 юни, 15:00ч.). Към юни 2011, 15:00 ч. в RKI са регистрирани 2,387 случая с EHEC (без случаите с HUS), от които 12 са завършили със смъртен изход. Така че, общият брой на пациенти с HUS или EHEC възлиза на 3160, а 34 души са починали вследствие на заразяване с HUS или EHEC. Междувременно случаи на заразяване с EHEC се появиха във всички провинции на Германия, въпреки че северните части на Шлезвиг-Холщайн (178 случаи с HUS), Хамбург (163 случаи с HUS), Долна Саксония (105 случаи с HUS) и Северен Рейн-Вестфалия (105 случаи с HUS) бяха най-силно засегнати (към 9 юни 2011, 15:00 ч.). Отчетените от Германия данни за HUS и EHEC и данните от спешните кабинети на болниците показват намаляване на броя на новорегистрираните случаи.

На 10 юни 2011 предупреждението, издадено срещу консумацията на краставици, домати и марули в Северна Германия, действащо до момента, беше отменено. В актуализираните препоръки за консумация BfR, Федералното бюро за зашита на консуматорите (BVL) и RKI препоръчват да не се консумират сурови кълнове. Този съвет беше разширен на 12 юни 2011 с включването на предупреждение от BfR срещу консумацията на домашно отгледани кълнове и пъпки. Това разширение е резултат от епидемиологична информация от властите на Долна Саксония, че семената за кълновете могат да са причина за заразяването на кълновете. Вече не се поддържаше предупреждението срещу консумация на краставици, домати и марули в Северна Германия. BfR, обаче, препоръча постоянно стриктно спазване на стандартните хигиенни насоки.

За повече информация посетете общото комюнике за пресата на BfR, BVL и RKI от 10 юни 2011, както и съобщението на BfR от 11 юни 2011:

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2011/16/ehec__current_state_of_knowledge_c

oncerning_illnesses_in_humans-70978.html

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2011/18/ehec_outbreak__bfr_also_advises_ag

ainst_the_consumption_of_home_grown_raw_sprouts_and_germ_buds-70959.html

Намаляването на новорегистрираните случаи към 11 юни 2011 може да бъде резултат от промените в консумацията на населението по отношение на краставици, домати и марули, което индиректно би намалило консумацията на кълнове. От друга страна това може да е свързано и с намаляващ източник на инфекция.

Актуализираните препоръки за консумация по отношение на кълновете са резултат от кохортно изследване на ресторанти въз основа на кулинарни рецепти, проведено от RKI, анализът на избрани болестни клъстери (проследяване назад) и веригата на дистрибуция на доставчик на кълнове от Долна Саксония (проследяване напред). В кохортното изследване на ресторантите въз основа на кулинарни рецепти, пациентите бяха интервюирани за хранителното им поведение, а ресторантите – за състава на менютата, които предлагат. За разлика от предишни изследвания “случай-контрола”, основани на спомена на интервюираните, тук се получи 8.6-пъти по-висок риск (95% CI 1.5 - ∞) за клиентите на ресторанти, които са консумирали кълнове в сравнение с тези, които не са консумирали кълнове.

RKI вече проведе задълбочено изследване на “сурови зеленчуци – случай-контрола” за да може да диференцира с повече подробности консумацията на различни храни от растителен произход. Това изследване даде индикации за по-висок риск от заразяване след консумация на кълнове и след консумация на други храни от растителен произход. По презумпция това може да бъде обяснено с общата практика изброените зеленчуци да се консумират със сурови кълнове.

За определянето на източника на взрива на ЕНЕС BfR си сътрудничи с компетентните регионални и федерални органи на различни нива. Освен това, BfR провежда проучванията си за следи от взрива на ЕНЕС в тясно сътрудничество с RKI. BfR подпомага и компетентните регионални органи за контрол на храните в продължаващите изследвания на взрива на място с работни групи и с осигуряване на подходящи диагностични процедури, анализ на проби и потвърждаване на подозрителни находки.

Създадена е обща работна група за подпомагане на най-добрата възможна епидемиологична оценка на голямото количество данни, събрани за този взрив. Експерти от BfR, BVL и RKI, както и представители на федералните провинции Бавария, Хамбург, Хесе, Долна Саксония и Мекленбург-Западна Померания работят заедно за консолидиране на резултатите от епидемиологичните анализи и находки по веригите на дистрибуция и консумация за различните клъстери. Целта на тази оценка е да се идентифицират признаци, показващи връзки между различните регионални взривове и да се актуализират и подобрят стратегиите на изследването за справяне с взрива. Работната група е подпомагана от екипа на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) и Европейската комисия, както и от представители на други федерални провинции при необходимост.

До този момент анализът на работната група е разрешил 26 от 55 болестни клъстери или изолирани случаи с EHEC O104:H4 в пет федерални провинции в резултат на дистрибуция на кълнове от фирма в Долна Саксония (към 10 юни 2011 г). Допълнително звено в епидемиологичната верига беше откриването от Инспекцията за химикали и ветеринарни продукти (CVUA) – Рейн-Рур-Вупер на EHEC O104:H4 в сурови кълнове в домакинството на пациент с EHEC O104:H4 в Северен Рейн-Вестфалия. Този резултат беше потвърден от националната референтна лаборатория за Escherichia coli (NRL – E. coli) в BfR.

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2011/17/ehec_outbreak__bfr_confirms_contami

nation_of_sprouts_with_o104_h4-70976.html

 

История на взрива

Въз основа на продължаващия тежък взрив със сериозно неблагоприятно въздействие върху здравето BfR и RKI до 10 юни 2011 г. препоръчваха на потребителите освен стандартните насоки за хигиена и да се въздържат от консумация на сурови краставици, домати и марули, закупени в Северна Германия. Според настоящите познания няколко вида зеленчуци могат да бъдат потенциални вектори за бактерията EHEC.

Препоръките за въздържане от тези зеленчуци се основаваха на няколко епидемиологични изследвания на RKI и здравните власти в Хамбург, които показаха, че пациентите в този взрив са консумирали домати, краставици и марули по-често от здравите участници в изследването.

Повече информация може да се намери в общото становище на BfR и RKI от 25 май и 3 юни 2011:

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2011/14/preliminary_results_of_the_ehec_hus_

study-70594.html

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2011/14/new_epidemiological_data_corroborat

e_existing_recommendation_on_consumption_by_bfr-70745.html

както и становищата на BfR от 26 и 31 май 2011:

http://www.bfr.bund.de/cm/349/ehec_consumers_to_continue_to_refrain_from_eating_tomat

oes_cucumbers_and_green_salads_raw.pdf

http://www.bfr.bund.de/cm/349/ehec_pathogen_not_yet_typed_tomatoes_cucumbers_and_s

alads_should_nonetheless_continue_not_to_be_consumed_raw.pdf

Институтът по хигиена и околна среда в Хамбург изолира бактерия ЕНЕС в две краставици от Испания на 26 май 2011 г. Диференцираните тестове, обаче, на тези изолати от NRL - E. coli в BfR показаха, че те не са от серотип O104:H4.

Запази се предупреждението срещу консумацията на краставици, домати и маруля.

BfR пусна съобщение за пресата на 1 юни 2011 г.:

http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2011/13/ehec_germs_on_spanish_cucumbers_

do_not_correspond_to_the_pathogen_type_of_the_patients_concerned-70733.html

Като част от взрива на EHEC O104:H4 в Германия, the NRL - E. coli в BfR заедно с френския си партньор ANSES разработи специфичен тест PCR в реално време за изолати от храни като метод за откриване на O104:H4. Този метод верифицира наличието на ген на Shiga токсин и ген wzx, специфичен за Escherichia coli O104:H4 в култури от заподозрените храни.

На 5 юни 2011, Министерството на земеделието на Долна Саксония заяви, че въз основа на анализа на веригата на дистрибуция, случаите с EHEC-HUS могат да бъдат свързани с консумацията на кълнове, произведени от фирма с Долна Саксония. Регионалните власти в Долна Саксония събраха общо 40 проби във въпросната фирма; патогенът EHEC O104:H4 не беше открит в тези проби (към 9 юни 2011 г.). За са разшири изследванията в този производствен холдинг, BfR осигури на властите на Долна Саксония лабораторен капацитет и експертиза от Националната референтна лаборатория за Escherichia coli. В резултат бяха сформирани два екипа – един на 6 и един на 7 юни 2011 г. от персонала на BfR заедно с служители на Бюрото за защите на потребителите и безопасност на храните на Долна Саксония (LAVES) и от RKI, които бяха във фирмата и събраха неколкостотин проби от различни видове кълнове, други зеленчуци, вода и проби от околната среда. Тези проби се тестват в BfR за щама на взрива с новоразработения метод NRL - E. coli.

Становището на BfR от 6 юни 2011 г, в подкрепа на изследванията на BfR в Долна Саксония може да се види на адрес:

http://www.bfr.bund.de/cm/349/sprouts_and_germ_buds_as_possible_cause_for_the_ehec_i

nfections_bfr_supports_lower_saxony_at_the_clarification.pdf

IВ становището си от 7 юни 2011 г., BfR описва настоящите познания по отношение на щама на взрива:

http://www.bfr.bund.de/cm/349/enterohaemorrhagic_escherichia_coli_o104_h4.pdf

Събирането и анализа на данни в BfR и от Общата работна група, както и тестването на проби от различен произход с NRL - E. coli в BfR и други лаборатории продължава с максимален капацитет на всички нива, като всеки част се получава все повече информация. Това може да доведе до по-нататъшно изясняване на взрива.

Архив