17-03-2020

В рамките на посочения грант, EFSA  търси иновативни проектни предложения, които дават възможност за споделяне на знания и опит в следните 3 направления:

 Eva1. Оценка на въздействието от микробиомите от стомашно-чревния тракт (при хора и домашни животни) при провеждането на оценки;

  1. Изграждане на капацитет за оценка на въздействието от микробиомите от околната среда (растения, диви видове, почва) при провеждането на оценки;
  2. Ключови моменти при въвеждането/проникването на вредители по растенията: интегриран анализ за по-добра подготовка при проникването на нови вредители.

 Подробна информация можете да намерите на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/news/new-grant-opportunity-microbiomes-and-plant-pests и https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202002-thematic-grants-preparedness-future-challenges 

 EFSA насърчава заинтересованите кандидати към изграждането на консорциуми.

  Краен срок за подаване на проектни предложения - 24 юни 2020 г., 24 юли 2020г.

 Обръщаме внимание, че допустими за участие са само организации, включени в списъка на EFSA по чл.36 от Регламент 178/2002 (https://www.efsa.europa.eu/en/partnersnetworks/scorg)

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив