27-07-2020

EFSA актуализира своята тематична страница с информация за  хуманното отношение към животните, включително информация за 5 нови мандата, получени в контекста на стратегията „Farm to Fork“ (F2F) на Европейската комисия.

 

Като част от F2F стратегията, ЕК предприема цялостна оценка на законодателството си за хуманно отношение към животните, и в тази връзка, от EFSA, е поискано да предостави научно становище, което да отразява най-актуалните научни изследвания и данни по темата.

 

Повече информация, включително линк към новите мандати, можете да намерите на уебсайта на EFSA,  на следния линк: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/animal-welfare?utm_medium=email&utm_source=fp&utm_campaign=animalwelfare2

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив