02-04-2019

Информация от ЕФСА относно предстояща среща на ЕФСА със всички заинтересовани страни, на която ще бъдат представени проектите на становища за хранителните референтни стойности за натрий и хлориди (Dietary Reference Values (DRVs) for sodium and chloride).

 Срещата ще се проведе на 07 май 2019г. в Брюксел, Белгия, като ограничението за участие е до 50 участника, краен срок за регистрация – до 15 април или до достигане на максимално допустимия брой на участниците.

 Събитието е предназначено за представители на държавни структури, професионални асоциации, неправителствени организации, научни среди, производители на храни и други, които имат интерес и експертиза по отношение на храненето и общественото здравеопазване.

 Допълнителна информация за срещата, както и линк за регистрация за участие могат да бъдат открити на електронната страница на ЕФСА, http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/190507-0.

 За Ваша информация, събитието е без такса за участие, но всички останали разходи са за сметка на изпращащата организация.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

 

Архив