08-03-2021

Регистрацията за участие в техническата среща, свързана с проекта на Ръководство за подновяване на разрешение за употреба на фуражни добавки, която ще се проведе онлайн на 13 април 2021 г., е отворена на електронната страницата на EFSA на следния линк:

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/170/technical-meeting-on-feedap-guidance-on-the-renewal-of-the-authorisation-of-feed-additives

Основната цел на срещата е да се изяснят настоящите научни критерии за оценка на заявленията за подновяване на разрешение за фуражни добавки и да се обсъдят въпроси, повдигнати от заинтересованите страни.

Крайният срок за регистрация е 26 март (12.00 ч. CET).

Подробна информация за техническата среща е публикувана на електронната страницата на EFSA на следния линк:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/technical-meeting-feedap-guidance-renewal-authorisation-feed-additives.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив