17-03-2015

Берлин, 17 юни 2010 г.

След обществена консултация по проекта за ръководство за оценка на риска за околната среда (ERA) от генетично модифицирани растения (GM) и проекта за научно становище по не-таргетни организми (NTO), EFSA организира техническо съвещание по тези документи. В съответствие със задачата от Европейската комисия, подчертаваща едновременната и открита консултация със страните членки, съвещанието ще събере експерти в областта на оценка на риска за околната среда от GM растения от компетентните органи на страните членки и Панела на EFSA по генетично модифицирани организми (GMO Панел) и неговите работни групи.

През юни 2009 г., по време на подготовката на тези документи, EFSA организира поредица от технически обсъждания с няколко ключови играчи – кандидати, страните членки, екологични организации и неправителствени организации за обмен на мнения по научните проблеми и различните аспекти на документите.

Срещата на 17 юни 2010 г. в Берлин цели по-нататъшни дискусии и изясняване на научните коментари, подадени от страните членки по време на обществената консултация на тези документи. Експерти от Панела GMO на EFSA и работните му групи ще представят различните раздели на ръководството, а след това представители на страните членки ще представят и ще дискутират специфични коментари, подадени по време на обществената консултация.

Научните дискусии ще информират допълнително GMO Панела на EFSA и работните му групи и ще допринесат за финализирането на тези документи. Панелът GMO очаква да завърши тази задача през ноември 2010 г.

Съвещанието на 17 юни може да се гледа на живо на страницата на EFSA. Всички документи за съвещанието ще бъдат публикувани. На страницата на EFSA след съвещанието ще бъдат публикувани писмен доклад и видео материал.

Документи от съвещанието

Още информация за обществената консултация на документите

Предварително съвещание с ключовите играчи

  • Консултативен семинар на ключовите играчи с кандидатите – 16 юни 2009
  • Консултативен семинар на ключовите играчи с представители на страните членки - 17 юни 2009
  • Консултативен семинар на ключовите играчи с Институти и Организации в областта на околната среда – 18 юни 2009
     
  • Отчети от семинарите на ключовите играчи
    (
    вижте раздел “Question documents” в Register of Questions)

Допълнителна информация

 

Архив