18-03-2015

На 9 и 10 септември в Парма, Италия се проведе 3-тата среща на Фокалните центрове към EFSA от страните-членки. Норвегия и Швейцария присъстваха като наблюдатели. Бе отчетена дейността на центровете за последните 3 месеца и бяха обсъдени новите задачи до края на годината.

alt

alt

alt
alt
alt
alt

alt

alt

alt

Архив