02-06-2021

През месец май тази година EFSA публикува три нови предложения за научни специалисти, които да се присъединят към нейните научни звена, и по-конкретно координатори, специалисти по обработка на данни и специалисти с опит в агрономията.

По-подробна информация за тези три предложения може да откриете на електронната страница на EFSA на следните линкове:

 1. За научен координатор: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-coordinator-–-regulatory-science-265

Срокът за кандидатстване за тази позиция е до 7 юни 2021 г. в полунощ (местно време).

 2. За научен специалист по обработка на данни: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/data-scientist-267

Срокът за кандидатстване за тази позиция е до 21 юни 2021 г. в полунощ (местно време).

 3. За научен специалист с опит в агрономията: https://careers.efsa.europa.eu/jobs/scientific-officer-agronomy-268

Срокът за кандидатстване за тази позиция е до 23 юни 2021 г. в полунощ (местно време).

 На всеки от тримата избрани кандидати ще бъде предложен 5 годишен договор с възможност за подновяване.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив