08-08-2023

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) организира провеждането на два уебинара за повишаване на готовността за справяне с високопатогенната инфлуенца по птиците в Европа.

Събитията са в контекста на обявена от ЕОБХ покана за възлагане на външни изпълнители на дейности, свързани с разработването и прилагането на системи за ранно предупреждение за високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI), с цел да се осигури достатъчно време за реакция от страна на държавите-членки и при управление на епидемията.

Събитията ще се проведат в онлайн формат, на 12 септември 2023 г., както следва: 

  • Уебинар на тема “Upcoming call for active surveillance in wild birds” - ще бъде предоставена информация от първа ръка за предстоящата покана на ЕОБХ за създаване на мрежа за активно наблюдение на HPAI в цяла Европа. Уебинарът ще се проведе на 12 септември 2023 г., 14.30-15.40 CEST.

NB! Моля, имайте предвид, че уебинарът е отворен за всички заинтересовани страни, които имат интерес и отношение към темата, но само организации по член 36 могат да кандидатстват по гореспоменатата покана!

  • Уебинар на тема “Updates on EFSA’s Bird Flu Radar” - ще предостави актуална информация относно „радара на ЕОБХ за високопатогенна инфлуенца по птиците (понастоящем достъпен чрез инструмента за картографиране на миграцията), система за ранно предупреждение, базирана на пространствено-времева оценка на риска. Уебинарът ще се проведе на 12 септември 2023 г., 16.00-17.00 CEST.

Можете да се регистрирате за участие в описаните по-горе уебинари, в срок до 07.09.2023 г., тук: Webinar/s on increasing preparedness for highly pathogenic avian influenza in Europe (europa.eu)

За повече информация, моля посетете следния линк: Webinars on increasing preparedness for highly pathogenic avian influenza in Europe: 1) Upcoming call for active surveillance in wild birds and 2) Updates on EFSA’s Bird Flu Radar | EFSA (europa.eu)

Събитията са без такса участие!

Уебинарите ще бъдат записани и публикувани допълнително.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив