29-10-2020

На 19 ноември 2020 г. EFSA организира уебинар относно прилагането на новия Регламент за прозрачността - Регламент 1381/2019. По време на събитието Изпълнителният директор на EFSA, д-р Бернард Ърл, ще представи основните аспекти на Регламент 1381, касаещи бизнес операторите и заявителите за регулирани продукти, както и ще очертае новите изисквания, на които те следва да отговарят, и новите услуги, които ще предоставя EFSA от март 2021 г.

Уебинарът ще се проведе от 15 до 16.30 ч. централно европейско време, като е необходима предварителна регистрация за участие на следния линк - https://events-emea2.adobeconnect.com/content/connect/c1/1396121083/en/events/event/shared/1711910659/event_registration.html?connect-session=em2breezehc6ks3hdn8iosmm&sco-id=5010460895&_charset_=utf-8. Броят на участниците е ограничен до 500, на принципа на първо регистриралите се.

Информация за събитието, както и предварителен дневен ред могат да бъдат открити на електронната страница на EFSA тук - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/implementing-transparency-regulation-requirements-tools-and-services

Запис на проведения уебинар е достъпен на електронната страница на EFSA, на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-implementing-transparency-regulation-requirements-tools-and

 

В допълнение, EFSA предвижда провеждането на серия от обучения за заинтересованите страни във връзка с прилагането на изискванията, разписани в Регламента за прозрачността и влизащи в сила на 27 март 2021 г. , като за целта е създадена специална електронната страница - https://www.efsa.europa.eu/en/stakeholders/transparency-regulation-implementation-training-programme.  На уеб страницата е публикувана покана за изразяване на интерес за трети страни, които да се запишат в модулите за обучение и да зададат въпроси на EFSA, която е без краен срок, но се предвижда ограничение до 500 участника за всеки обучителен модул на принципа на първозаписалите се.  

На посочената електронна страница също така са публикувани и полезни материали за подготовката на третите страни, засегнати от новите правни разпоредби, преди влизането в сила на Регламента.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив