23-05-2023

На 22 май EFSA публикува обществена поръчка OC/EFSA/BIOHAW/2023/01:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14388

Тя има за цел да проучи ролята на водата, използвана в отглеждането, прибирането и обработката на пресни и замразени плодове, зеленчуци и билки (напр. пречистени отпадъчни или повторно използвани води) върху разпространението на резистентни бактерии и детерминанти за устойчивост (гени, плазмиди, резистоми) в различни европейски региони.

Във връзка с тази обществена поръчка EFSA организира уебинар на тема: „Роля на водата, използвана при отглеждането, прибирането и обработката на плодове, зеленчуци и билки за разпространението на антимикробната резистентност“, който ще се проведе онлайн на 19 юни от 15:00 до 15:45 ч CEST. Целта на събитието е да представи обхвата, целите, задачите и очакваните резултати от обществена поръчка OC/EFSA/BIOHAW/2023/01:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-role-water-used-growing-handling-and-processing-fruits-vegetables-and-herbs-spread

Крайният срок за регистрация за уебинара е 15 юни, 12 ч. CEST:

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/444/webinar-on-role-of-water-in-fruit-and-vegetable-processing-in-the-spread-of-anti-microbial-resistance

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

 

Архив