06-06-2022

EFSA организира уебинар на тема “software tool for celiac disease risk assessment of proteins”, който ще се състои на 30 юни от 16:30 до 18:00 ч. централноевропейско лятно време.

Това е възможност за EFSA да представи софтуерния продукт, който разработва за идентифициране на пептиди, свързващи се с HLA-DQ2 и/или HLA-DQ8 протеини и за прогнозиране на афинитетите им на свързване.

Поканени са да присъстват бизнес оператори и представители на малки и средни предприятия и лаборатории.

Регистрацията е до 28 юни.

Повече информация е достъпна на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-software-tool-celiac-disease-risk-assessment-proteins.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив