14-11-2023

Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) организира уебинар, на който ще бъдат представени възможности за финансиране в изпълнение на работния план на ЕОБХ за 2024 г.

 

Уебинарът ще се проведе на 04.12.2023 г. (14.30-17.00 ЦЕВ), под формата на онлайн информационна сесия.

 

В рамките на събитието, ЕОБХ ще представи работен вариант на своя план с предстоящи покани за участие в грантове (проекти) и обществени поръчки на ЕОБХ, които ще бъдат обявени през 2024 г. и ще даде повече информация за начина, по който заинтересованите страни в държавите-членки на ЕС, могат да изразят интерес за сътрудничество с ЕОБХ.

Обръщаме внимание, че уебинарът е предназначен единствено за организации, включени (или в процес на присъединяване) в списъка на ЕОБХ по чл. 36 от Регламент 178/2002.

Програма за уебинара можете да намерите на следния линк: Webinar on funding opportunities in the EFSA 2024 workplan | Register now! | EFSA (europa.eu)

Краен срок за регистрация: 30.11.2023 г. (12:00 ч. ЦЕВ).

Линк за регистрация: Webinar on EFSA's Funding Opportunities (europa.eu)

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив