19-02-2020

Уебинарът ще се състои на 12 март 2020 г. и ще предостави на участниците кратък преглед на методологията за оценка на риска, позволяваща бърза и последователна оценка на рисковете за здравето, при наличие на химически замърсители в храни, и ще даде практически примери в подкрепа на бъдещите потребители на уеб платформата/инструмента RACE за бърза оценка на експозицията на замърсители.

 За повече информация, дневен ред и регистрация за участие моля посетете следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-rapid-assessment-contaminant-exposure-race-tool

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III 136
1618, 
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив