01-12-2022

На 8-ми декември 2022 г. (13:30 – 14:3- ч. ЦЕВ), ще се проведе уебинар на тема: „Бруцелоза при кучета“, в онлайн формат.

Събитието се организира, като последващо действие на констатации, направени по време на 40-тата годишна среща за научната мрежа за зоонози към Европейския орган по безопасност на храните и е насочено освен към представители в научната мрежа, също и към експерти от националните ветеринарни служби в ДЧ и практикуващи ветеринарни лекари.

Информацията, която ще бъдат представена в рамките на уебинара е резултат от проучвания на колети от ANSES в рамките на проекта IDEMBRU (Identification of emerging Brucella species: new threats for human and animals).

В случай на интерес от Ваша страна, можете да участвате в уебинара, като се регистрирате предварително, на следния линк: Webinare - Emergence of canine brucellosis in different European countries - 1/2 (anses.fr)

Линк за достъп - Cliquez ici pour participer à la réunion

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив