31-01-2022

На 25 февруари (петък) 2022 г., EFSA организира уебинар на тема ,,OPEX Calculator for non-dietary exposure to plant protection products‘‘.

Регистрацията за присъствие е отворена.

Краен срок за регистрация за участие – 23 февруари 2022 г. 10:00 (централно европейско време), на следния линк - EUSurvey - Survey (europa.eu).

Ръководството на EFSA относно оценката на експозицията на оператори, работници, жители и странични лица при оценка на риска на продукти за растителна защита (Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment of plant protection products - - 2022 - EFSA Journal - Wiley Online Library ) е актуализирано. Приложеният калкулаторът е преработен въз основа на актуализираната методология, описана в Ръководството за OPEX.

Повече информация и програма на събитието са публикувани на електронната страница на EFSA - Webinar: OPEX Calculator for non-dietary exposure to plant protection products | EFSA (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив