22-01-2021

На 16 февруари 2021 г., от 09.30 до 11.00 ч. (CET) EFSA организира уебинар на тема: „Представяне на изискванията за нотификация на проучванията и предварителното им предаване“/ “Introduction on notification of studies and pre-submission”.

Регламентът за прозрачността (Регламент 1381/2021 г.) ще започне да се прилага от 27 март 2021 г., с което ще се въведат нови изисквания по отношение на нови услуги, процеси и разпоредби, засягащи - наред с други - бизнес операторите и заявителите за оценка на регулирани продукти. Базата данни за уведомяване на проучванията и съветите за предварително подаване са сред основните нововъведения в Регламента.


Уебинарът, организиран от служители на EFSA, е насочен към заявители, бизнес оператори и лаборатории за изпитване, като по време на неговото провеждане ще бъдат представени новите процеси и инструменти, които ще бъдат въведени след влизането в сила на регламента.

Регистрацията за участие е отворена за всички заинтересовани лица и е възможна до 15 февруари 2021 г. на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ART_Webinar_20210216_Registration.

Информация за дневния ред на събитието е достъпна на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-introduction-notification-studies-and-pre-submission.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив