05-11-2020

На 1 декември (вторник) 2020 г., от 15.00 до 16.00 (централно европейско време), EFSA организира уебинар на тема ,,Изследвания на вредители след инвазия: проучвания за ограничаване и буферни зони‘‘.

Чрез това събитие, участниците ще имат възможност да се запознаят с процеса на проектиране на проучвания за разграничаване и буферни зони в статистически стабилна и базирана на риска рамка. Това е третият уебинар на EFSA за наблюдение на вредителите и е част от приносът на EFSA за Международната година на здравето на растенията.

Крайният срок за регистрация е до 1 декември 2020 г., на следния линк; https://events-emea2.adobeconnect.com/content/connect/c1/1396121083/en/events/event/shared/1711910659/event_registration.html?connect-session=em2breez3a8qiwbbw6s8rvpd&sco-id=5030414293&_charset_=utf-8. Регистрацията за присъствие е отворена, но е ограничена до 500 участника.

Повече информация и програма на събитието е публикувана на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-pest-surveys-following-outbreak-delimiting-and-buffer-zone.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив