13-01-2021

EFSA организира уебинар на тема „Приложение на XETA в стратегията за оценка в Ръководството на ECHA и EFSA, касаещо ендокринните нарушители”, който ще се състои на 1.02.2021 г., от 15 до 16 часа (СЕТ).

Чрез уебинара ще се разясни как да се взема предвид анализа XETA (Xenopus Eleutheroembryonic Thyroid Assay), публикуван от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през 2019 г., в стратегията за оценка, описана в Ръководството на ECHA и EFSA. Обратната информация, получена по време на уебинара, ще бъде използвана при финализиране на приложението към Ръководството.

Регистрацията за участие в уебинара е отворена в срок 01.02.2021 г.

Повече информация за програмата на събитието и за регистрацията е публикувана на следния линк: https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-use-xeta-assessment-strategy-echaefsa-guidance-endocrine.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив