26-05-2021

На 4 юни (петък) 2021 г., EFSA организиран уебинар, чрез който експертите от EFSA ще разяснят жизнения цикъл и процедурните аспекти на хранителните ензими, ароматизантите, влагани в храни и хранителните добавки на база на въпроси, получени след влизането в сила на Регламента за прозрачността.

Регистрацията за присъствие е отворена, като крайният срок  е до 3 юни 2021 г. (централно европейско лятно време), на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Webinar_04062021_APDESK.

Това събитие е насочено към лицата, кандидатстващи за предварително одобрение от EFSA (апликанти) в областта на регулираните продукти, по конкретно по отношение на хранителните ензими, ароматизантите, влагани в храни и хранителните добавки, бизнес операторите, малките и средните предприятия и лабораториите/съоръженията за тестване.

Повече информация и програма на събитието e публикуванa на електроннata страницa на EFSA – https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-application-procedure-food-enzymes-food-flavourings-and-food-additives#related-topics.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив