18-03-2021

На 25 март (четвъртък) 2021 г., EFSA организира уебинар на тема: „Нотификация на проучванията и съвети за предварителното им предаване‘‘. 

Това събитие е насочено към потенциални заявители, бизнес оператори и лаборатории/съоръжения за изпитване, като последваща сесия на проведения уебинар на 16 февруари 2021 г. - „Представяне на изискванията за нотификация на проучванията и предварителното им предаване“/ “Introduction on notification of studies and pre-submission”. Можете да се запознаете със съдържанието на уебинара, проведен на 16 февруари 2021 г. на следния линк - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/webinar-introduction-notification-studies-and-pre-submission-advice.  Въз основа на въпросите, събрани по време на уебинара през миналия месец, са създадени и ще бъдат представени конкретните обсъждани проучвания и въпроси.

Краен срок за регистрация – 24 март 2020 г. до 12.00 (централно европейско време), на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ART_Webinar_20210325_Registration.

EUSurvey - Survey

ec.europa.eu

EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.


Регистрацията за присъствие е отворена.

Повече информация и програма на събитието е публикувана на електронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-notification-studies-and-pre-submission-advice.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив