10-03-2021

На 18 март (четвъртък) и 22 март (понеделник) 2021 г., от 10 до 12ч. (централно европейско време) EFSA организира уебинар на тема „IUCLID за заявители‘‘.

Това събитие, организирано в две сесии, е предназначено за:

  • Заявители, подаващи досиета за пестициди съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно пускането на продукти за растителна защита и съгласно новите изисквания на Регламента за прозрачност;
  • Подаване на заявления за нови активни вещества и подновяване на заявленията за химикали и микроорганизми, заявления за максимално допустими граници (MRL) и заявления за основни (базови) вещества.

Краен срок за регистрация за участие в двете сесии – 12 март 2021 г., на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IUCLID_for_applicants.

 EUSurvey - Survey

 ec.europa.eu

 EUSurvey is an online survey-management system built for the creation and publishing of globally accessible forms, such as user satisfaction surveys and public consultations.

Регистрацията за присъствие е отворена.

Повече информация и програма на събитието е публикувана на електронната страница на  EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/stakehold/transparency-regulation-implementation-training-programme.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив