08-03-2021

На 29 март (понеделник) и 31 март (сряда) 2021 г., EFSA организира уебинар на тема: MetaPath – how to complete MSS composers for pesticides metabolism studies.

Това събитие е насочено към потенциалните заявители за кандидатстване за оценка на регулирани продукти от EFSA, бизнес оператори и всички заинтересовани страни, като през време на неговото провеждане ще се осигури обучение за употребата на софтуера MSS относно проучвания на метаболизма на пестициди в растения и животни. Уебинарът ще протече в две сесии, както следва:

  • Първа сесия: How to complete MSS composers for pesticide plant metabolism studies, насрочена за 29 март 2021 г., 09:30-12:30/14:00-17:00 (централно европейско време);
  • Втора сесия: How to complete MSS composers for pesticide livestock and rotational crop metabolism studies, насрочена за 31 март 2021 г., 09: 30-12: 00 (централно европейско време).

Краен срок за регистрация за участие в двете сесии - 26 март 2021 г. до 12.00 (централно европейско време), на следния линк - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ART_Webinar_MetaPath_March2021_Registration.

Регистрацията за присъствие е отворена.

Повече информация и програма на събитието е публкувана на елекотронната страница на EFSA - https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/metapath-how-complete-mss-composers-pesticides-metabolism-studies.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив