31-08-2022

EFSA организира уебинар на тема Confidentiality assessment and content sanitisation in the context of the Transparency Regulation’’, който ще се проведе онлайн на 27 септември от 10:00 до 11:30 ч. (централно европейско лятно време).  

Този уебинар ще разгледа процедурите относно оценката на поверителност и достъпа до информация. Също така, ще бъдат разгледани и различните начини за подаване на поверителна информация чрез различни IT инструменти, платформата за електронно подаване на данни касаеща хранителната верига (ESFC), IUCLID или „Portalino“.

Поканени са да присъстват бизнес оператори, представители на малки и средни предприятия и лаборатории за изпитване.

Регистрацията за присъствие е отворена.

Краен срок за регистрация – 23 септември 2022 г. 10:00 (централно европейско лятно време), на следния линк - EUSurvey - Survey (europa.eu).

Повече информация и програма на събитието са публикувани на електронната страница на  EFSA – Webinar on confidentiality assessment and content sanitisation in the context of the Transparency Regulation | EFSA (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив