23-08-2022

EFSA организира уебинар на тема “Post-TR confidentiality GMO Part C Risk Assessment and Confidentiality workflows”, който ще се състои на 13 септември от 11:00 до 12:30 ч. (централно европейско лятно време).

Този уебинар ще разгледа промените, въведени от EFSA относно оценка на ГМО след влизането в сила на Регламента за прозрачност и изменената Директива 2001/18/EО Част В.

Поканени са да присъстват бизнес оператори и представители на малки и средни предприятия и лаборатории.

Регистрацията за присъствие е отворена.

Краен срок за регистрация за участие – 12 септември 2022 г. 10:00 (централно европейско лятно време), на следния линк - EUSurvey - Survey (europa.eu).

Повече информация и програма на събитието са публикувани на електронната страница на EFSA - Webinar on post-TR confidentiality GMO Part C Risk Assessment and Confidentiality workflows | EFSA (europa.eu).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив