01-02-2024

Отдел „Хранителни съставки и опаковки“ на EFSA организира уебинар, който има за цел да информира заинтересованите страни за своята работа по проекта на Ръководство за механично рециклиране на РЕТ.

Този документ е в процес на изготвяне и ще обхваща:

  • критериите и научния подход, които EFSA ще използва за оценка на процесите за механично рециклиране на PET;
  • информацията, която трябва да бъде включена в заявлението за разрешаване на процес за механично на рециклиране на PET.

По време на уебинара ще бъде представено Ръководството за механично рециклиране на PET и информация за общественото обсъждане свързано с него, което ще бъде в периода от 7 февруари до 20 март 2024 г.

Повече информация за уебинара може да получите на електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/guidance-mechanical-pet-recycling-webinar

Регистрацията е на следния линк:

https://events.efsa.europa.eu/event/ar/608/guidance-on-mechanical-pet-recycling-webinar

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието и храните
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив