31-10-2022

EFSA организира уебинар посветен на заявленията, касаещи страничните животински продукти на 1 декември 2022 г. от 14:00 до 16:00 (CET).

Уебинарът ще изясни процедурите по прилагане на регламента за прозрачност, подаването на заявления и ще предостави практически насоки, които да се имат предвид при подаване на заявления за алтернативни методи за преработка на странични животински продукти.

Този уебинар е предназначен за представители на бизнес оператори, малки и средни предприятия и лаборатории.

Регистрациите са отворени до 30 ноември на следния линк:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fe20718e-8c0a-d153-a17c-2dfedc90c2dd

Повече информация за събитието е достъпна на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-animal-products-applications

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив