15-12-2022

EFSA организира информационна сесия относно промените в процедурата за кандидатстване по грантове чрез платформата EU Funding & Tender Opportunities portal.

Отвореният за кандидатстване в момента грант EU-FORA Fellowship Call (https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/euba-efsa-2022-enrel-02-selection-hosting-sites-and-fellows-eu-fora-risk) е избран от EFSA да е пръв по новата процедура.

Информационната сесия ще се проведе онлайн (ТЕАМS) на 20 декември 2022 г. от 10 до 11:30 ч. (CET).

Участниците ще могат да използват Questions & Answers box: ще бъде отделено време, в което EFSA ще отговори на всички въпроси в писмен вид. Запис на информационната сесия ще бъде публикуван на уебсайта на EFSA.

На 7 февруари 2023 г., близо до крайния срок за кандидатстване по гранта, е планирана още една информационна сесия.

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив