13-04-2023

Във връзка с поканите за стаж в EFSA за 2023 г., публикувани на електронен адрес:

https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2023-346, е организиран семинар, който ще се състои онлайн на 5 май от 11.00 до 12.15 ч. (CEST).

Уебинарът има за цел да даде информация за стажантските програми на EFSA – критерии за допустимост, график, ценни съвети при кандидатстване и споделен от настоящи и бивши стажанти опит.

Крайният срок за регистрация е 2 май, 12.00 ч. CEST.

След като приключи регистрацията, ще бъде изпратен линк за достъп. Уебинарът ще бъде записан и публикуван на уебсайта на EFSA. За допълнителна информация посетете:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-efsas-2023-traineeship-call

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив