28-06-2021

EFSA организира уебинар, на който да бъдат изяснени стъпките от процедурата за заявленията, касаещи фуражни добавки. Въз основа на въпроси, получени след влизането в сила на Регламента за прозрачност, лекторите ще разяснят конкретните стъпки от процедурата, включително подробности за заявленията за подновяване. 

Онлайн събитието е предназначено за бизнес оператори, малки и средни предприятия, както и лаборатории. Уебинарът е отворен за всички желаещи без ограничения.

Събитието ще се състои на 8 юли 2021 г. (четвъртък), от 11.00 до 12.30 ч. (централно европейско лятно време). Регистрацията за участие е отворена.

По-подробна информация за програмата на уебинара и регистрацията може да откриете на следния електронен адрес:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-application-procedure-feed-additives

Регистрацията ще приключи на 7 юли в 10.00 ч. (централно европейско лятно време).

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

 

Архив