23-08-2022

Уебинарът по обявяване на проучвания ще се проведе онлайн на 14 септември от 10:00 до 11:00 ч. (CEST).

Събитието ще изясни как новите изисквания засягат процедурата за обявяване на проучвания, споделянето на информация и комуникацията със заинтересованите страни. EFSA ще представи новите функции на системата и по-специално как се генерира идентификационен номер преди кандидатстване.

Поканени са да присъстват представители на бизнес оператори, на малки и средни предприятия, както и на лаборатории.

Регистрациите са отворени до 12 септември – повече информация на уебсайта на EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/events/webinar-notification-studies-nos.

 

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив