17-03-2015

17 март 2011

Управителният борд на Европейския орган по безопасност на храните одобри предварителния проект за управленски план на EFSA за 2012 г., обсъди предложения за интегрирана политика за независимост и процеси на научно вземане на решения и проведе отделно заседание с членовете на Консултативния форум.

Бордът подкрепи предварителния проект за бюджет на EFSA за 2012 г. от €79.32 милиона – увеличение с 2.6% спрямо 2011. EFSA ще може да отдели повече ресурси за развитието на научното сътрудничество със страните членки на ЕС за укрепване на капацитета за оценка на риска в цяла Европа. EFSA ще отдели €11.3 милиона за договори и грантове за страните членки през 2012 г., в сравнение с €8.3 милиона през 2011.

Преди сесията на Борда, членовете проведоха общо заседание с Консултативния форум на EFSA, в който участват представители на националните органи, отговарящи за оценката на риска в страните членки на ЕС, Исландия и Норвегия, за отчитане на постиженията към настоящия момент и обсъждане на проблеми на сътрудничеството, по-специално тези по възникващи рискове, събиране на данни и комуникация на риска.

В словото си на сесията на Борда, Изпълнителният директор Катрин Геслен-Ланеел представи новия организационен модел на EFSA, който дава възможност на Органа да се справи с нарастващото си работно натоварване, по-специално в сферата на заявленията. Много от задачите в бъдеще ще включват оценки на въздействие върху околната среда, следпазарен мониторинг и ползи или ефикасност. Като част от новата си структура, EFSA ще създаде Бюро за заявления, което да бъде контактната точка за клиентите и партньорите, такива като заявители, Европейската комисия и страните членки.

EFSA ще отдели ресурси и върху оценките на общото здраве и риска за безопасността в области като химични и биологични замърсители и хранене. Нова дирекция ще координира научната стратегия и съгласуваност в целия Орган и ще укрепи ангажиментите с ключовите играчи и международните партньори.

Управителният борд назначи експерти в Панелите ANS и CEF, където трябваше да има подмяна. Въпреки тежкото работно натоварване, 95% от членовете изразиха явен интерес към дейностите на Органа и кандидатстваха за подновяване на назначаването им на позиции в Панелите.

Членовете на Борда обсъдиха и предложения за интегрирана политика по независимостта на научните съвети и научното вземане на решения на EFSA. Новата политика ще включва препоръки за укрепване на политиката на Органа за декларации за интерес и ще обедини други процеси и процедури, които EFSA е въвел за опазване на независимостта си. При разработването на тази политика EFSA ще търси мненията на Научния си комитет, партньорите и ключовите играчи.

Във връзка с днешната дискусия на Борда, ще бъде изготвен нов документ и предложение за интегрирана политика за независимост и процеси за научно вземане на решения, който трябва да бъде разгледан от членовете на съвещанието им през юни, след което ще бъде обявена публична консултация.

 

Архив