17-03-2015

Управителният съвет на EFSA номинира г-н Берхард Урл за Изпълнителен директор

EFSA Management Board nominates Bernhard Url as Executive Director,
20 March 20141
Управителният съвет на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) номинира д-р Берхард Урл за Изпълнителен директор на EFSA.
Като част от процедурата за назначаване, д-р Урл ще направи изявление пред членовете на Комитета за околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) към Европейския парламент на 14 април 2014г. в Страсбург, Франция, както и ще отговори на отправени към него въпроси.
В последствие, Европейският парламент ще предостави своето становище за назначаване на Европейския комисар по здравеопазване, г-н Тоньо Борг, и на председателя на Управителния съвет на EFSA, г-жа Сю Дейвис. Становището на Европейския парламент трябва да бъде взето под внимание преди Управителният съвет на EFSA да вземе своето окончателно решение за назначаване.
Д-р Урл, който понастоящем е изпълняващ длъжността Изпълнителен директор на EFSA, бе сред кандидатите, включени в списъка на Европейската комисия след открита процедура за кандидатстване. Д-р Урл също така бе изслушан и от Управителния съвет на EFSA във връзка с кандидатурата му за поста Изпълнителен директор.
Процедурата за кандидатстване за Изпълнителен директор на EFSA бе стартирана след оттеглянето на г-жа Катрин Жеслен – Ланел през септември 2013г., която бе Изпълнителен директор на EFSA в продължение на седем години. Тя наследи поста от г-н Геофри Поджер, който беше номиниран за първи Изпълнителен директор на EFSA през февруари 2003г. след създаването на EFSA през 2002г.

Изготвил:
Д-р Донка Попова
21.03.2014г.

Архив