22-05-2017

Информация от EFSA относно обявена управленска позиция за работа в областта на човешките ресурси. Допълнителна информация за длъжността можете да откриете в кореспонденцията по-долу, както и на електронната страница на EFSA -[LINK]http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/head-of-hucap-unit-49 - http://careers.efsa.europa.eu/Staff/jobs/head-of-hucap-unit-49[/LINK] . Крайният срок за кандидатстване по предложената позиция е 12 юни 2017г. Национален контактен център на EFSA Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на земеделието, храните и горите Бул. Цар Борис III, 136 1618, София БЪЛГАРИЯ EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

Архив