17-03-2015


Пълния доклад можете да намерите на адрес:

ReportУвод
През 2008 г. Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) създаде Работна група за научно сътрудничество на EFSA (ESCO WG) за „Анализ на рисковете и ползите от обогатяване на храната с фолиева киселина", с цел споделяне на опит и възгледи по отношение на обогатяване на храната с фолиева киселина в страните членки.
На ESCO WG по фолиева киселина беше възложено да разгледа следните проблеми:
•    Обзор на текущата практика в страните членки по отношение на нивото на доброволно обогатяване на храните и категориите храни, за които е разрешено добавяне на фолиева киселина.
•    Разглеждане на новите доказателства по отношение на риска от високи нива на прием на фолиева киселина и необходимостта от преразглеждане на настоящите насоки за безопасни горни граници на фолиева киселина за всички групи от населението.
EFSA и Шведската национална администрация по храните организираха научно съвещание по „Фолиева киселина: Нови научни разработки" в Упсала, Швеция на 21-22 януари 2009 г. Целта на съвещанието беше да се разгледат доказателствата по отношение на фолиевата киселина и риска от рак.
Над 60 експерти-учени от Европейския съюз, Швейцария, САЩ и Канада участваха в съвещанието за оценка на най-новите доказателства за възможна връзка между хранителния прием (включително обогатени храни и хранителни добавки) на фолат и фолиева киселина и риска от рак, включително рак на дебелото черво, гърдата и простатата.
Бяха разгледани и обсъдени всички научни доказателства по отношение на метаболизма на фолата, изследвания върху животни и механистични изследвания, и изследвания с хора. В груповите дискусии експертите разсъждаваха дали е възможно: да се идентифицира връзка на приема на фолиева киселина с риск от рак; засегнатите групи от населението; връзки „доза-отговор”; различните хранителни източници на фолиева киселина; и дали наличните данни са достатъчни за количествена оценка на риска. Бяха идентифицирани и области за по-нататъшни научни изследвания.
След приключването на този доклад бяха публикувани нови материали за фолиевата киселина и риска от рак. В този доклад се визират само доклади и презентации, представени на това съвещание.

Архив