15-06-2018

Актуални теми по хуманно отношение към животните 

[LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/esco-conscience-animale-resume-anglais-8-pages.doc.pdf - ANIMAL CONSCIOUSNESS - SUMMARY OF THE MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC ASSESSMENT-MAY 2017[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/Science-Asses-conscience-animale-anglais.doc.pdf - ANIMAL CONSCIOUSNESS -SCIENTIFIC REPORT[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%A5%D0%9E_%D0%B2_%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A5-19-05-2017.docx - АКТУАЛНИ ТЕМИ ПО ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ В БЪДЕЩАТА РАБОТА НА ЕОБХ[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%9A-%D0%A5%D0%9E-2016-01-2017.doc - Одит проведен в Обединеното кралство (ОК) от 19 до 23 септември 2016 г. с цел да се оценят мерките по хуманно отношение в млечните ферми[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-%D0%A5%D0%9E-31-01-2017.doc - EВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЛАТФОРМА ПО ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%A1%D0%AA%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-25-05-2017.docx - НАУЧЕН ДОКЛАД „СЪЗНАНИЕТО ПРИ ЖИВОТНИТЕ“[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-3-2017.docx - МРЕЖА НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В СТРАНИТЕ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%A1%D0%AA%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95_%D0%9F%D0%A0%D0%98_%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5-25-05-2017.docx - СЪЗНАНИЕ ПРИ ЖИВОТНИТЕ РЕЗЮМЕ НА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА ОЦЕНКА - МАЙ 2017 г.[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%A5%D0%9E-%D0%95%D0%A1-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-26-05-2017.docx - ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА И ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%A5%D0%9E-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc - ИНФОРМАЦИЯ относно: Хуманното отношение към животните през Малтийското Председателство на Съвета на Европейския съюз януари - юни 2017 г.[/LINK] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%A5%D0%9E-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B8-27_12_2016.doc - Проект на доклад на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към Европейския парламент относно минималните стандарти за хуманно отношение към зайците, отглеждани във ферми[/LINK]


Информация „Едно Благосъстояние“ – платформа за подобряване благосъстоянието на хората и животните

[LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%9C%D0%90%D0%94%D0%9B%D0%95%D0%9D-_One-Welfare-16-06-2017.pdf - Информация „Едно Благосъстояние“ – платформа за подобряване благосъстоянието на хората и животните[/LINK]


Хуманно отношение към бременни животни по време на клане, какви са причините за да се стигне до това

[LINK]http://focalpointbg.com/files/ahaw/%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-19-06-2017.pdf - Хуманно отношение към бременни животни по време на клане, какви са причините за да се стигне до това[/LINK]


 

ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ: ДОБЪР ПОДХОД ЗА БОРБА С АНТИМИКРОБНАТА УСТОЙЧИВОСТ


ПРОГРАМАТА НА ЕСТОНИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО: ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ, ОТКОЛКОТО ОТГОВОРИ ЗА ХУМАННОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

 

Архив