17-03-2015

 
Научна обосновка на здравна претенция, свързана с черен чай от Camelliasinensis, който подпомага съсредоточаването на вниманието, според член 13(5) от Регламент (ЕС) No 1924/2006
Научно становище на Панела за диетични продукти, хранене и алергии
(Въпрос No. EFSA-Q-2008-434)
Прието на 4 декември 2008
 
Резюме
След поискване от UnileverPLC и UnileverNV според член 13(5) от Регламент (ЕС) No 1924/2006 чрез компетентния орган на Холандия, Панелът за диетични продукти, хранене и алергии беше помолен да представи становище за научна обосновка на здравна претенция, свързана с черен чай от Camelliasinensis, който подпомага съсредоточаването на вниманието и повишава бодростта.
Обхватът на молбата попада в обхвата на здравна претенция, включваща искане за защита на собствените данни.
Храната, която е обект на претенцията е черен чай от Camelliasinensis. Активните съставки са кофеин и теанин. Панелът счита, че храната, обект на претенцията, е напълно характеризирана.
Връзката със здравето, заявена от представящия е, че консумацията на черен чай подпомага съсредоточаването и повишава вниманието. Панелът счита, че такава връзка комбинира два отделни ефекта, т.е. внимание и бодрост. Това мнение касае здравния ефект, свързан с вниманието. Целевото население са здрави възрастни хора, мъже и жени. Обявеният ефект “помага Ви да съсредоточите вниманието си” е достатъчно определен и може да бъде тестван. Панелът счита, че ефектът “подпомага съсредоточаването на вниманието” може да бъде благоприятен за човешкото здраве.
От изследванията, идентифицирани като пертинентни от представящия след преглед на литературата, Панелът счита че три са пряко свързани с претенцията. Два непубликувани патентовани, рандомизирани експеримента сравняват въздействието на черния чай и оцветена/ароматизирана вода. Тези експерименти оценяват вниманието със задачи за превключване на вниманието и мултисензорни задачи. Наблюдава се подобрена точност на отговора и в двете задачи в експеримента, все пак 1. Няма, или има само маргинално подобряване на точността в тези задачи в експеримента; 2. За двете задачи няма съществено подобрение в скоростта на отговора с чай в сравнение с тази при плацебото. Панелът отбелязва несъвместимостта в находките между двете изследвания, които са с подобен дизайн само с малка разлика в кумулативната доза за активните съставки (46 срещу 36 mg теанин, 100 срещу 90mg кофеин).
Едно патентовано изследване изследва ефектите на напитки, съдържащи кофеин със или без теанин върху поведенческите измерения на вниманието. Тези напитки имат тенденция да подобряват точността при задачите, но ефектите върху времето на реакция са непоследователни. Кумулативните дози теанин и кофеин, използвани в това изследване (69-147 mg теанин, 147 mg кофеин) са по-високи от кумулативните дози при условията за използване, предложени от представящия (46 mg теанин, 100 mg кофеин от две до три обикновени чаени чаши черен чай). Панелът счита, че това изследване дава само ограничени данни в подкрепа на обявения ефект на черния чай в условията на използване, предложени от представящия.
Панелът заключава, че предоставените доказателства са недостатъчни за установяване на причинноследствен ефект между консумацията на черен чай от Camelliasinensis и претенцията “подпомага съсредоточаването на вниманието”.
 
Ключови думи: черен чай, кофеин, теанин, внимание, бодрост

Архив