18-03-2015

На 3 и 4 февруари 2009 г. в централата на EFSA в гр. Парма, Италия, се състоя 4-тата среща на Фокалните центрове по оценката на риска от всички европейски страни. Основните теми, разгледани на срещата бяха: отчет за дейността на Фокалните центрове за 2008 г.; актуализираният списък на организациите от чл. 36; стимулиране на регистрациите в експертната база данни на EFSA; нови дейности на Фокалните центрове, планирани за 2009 г.; работата на EFSA по нанотехнологиите. В срещата участва доц. д-р Тери Врабчева, дм, ръководител на Българския Фокален център.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив