18-03-2015

На 9 и 10 септември 2009 г. в гр. Парма, Италия, се проведе 6-тата среща на Фокалните центрове към EFSA по оценката на риска. България бе представена от доц. д-р Тери Врабчева, ръководител на Българския Фокален център. На срещата бяха поканени представители от Хърватска, Република Македония и Турция, кандидат членки за ЕС, които представиха системите по безопасност на храните в техните страни. Основните въпроси, обсъждани на срещата бяха: създаването на екстранет платформа на институтите от Art. 36; публикуването на Country Profiles брошура, включваща всички европейски страни и изготвена от немския институт по оценка на риска в Берлин; работните програми по оценката на риска в европейските страни; базата данни от експерти, готови да сътрудничат на EFSA; платформата за обмен на научна информация; бъдещи семинари и обучения по оценка на риска, организирани от EFSA; изготвянето на отчетите на Фокалните центрове за 2009. Вторият ден от срещата бе посветен на обучение на представителите на Фокалните центрове по изготвянето на документацията за кандидатстване по проектите, обявени от EFSA.


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Архив