Епидемията от вирусна треска Чикунгуня бързо се разпространява на О-в Хаити на Карибите

Ролята на комарите за разпространението на западнонилската треска (ЗНТ) във Войводина, Сърбия през 2013 г: прогноза за април-октомври 2014


Случаи на хемотрансфузионен хепатит Е в Германия през 2013 г.

За връзката между пестицидите и раковите заболявания

Проучване върху безопасността на храните и хранителните услуги в рамките на Световното първенство по футбол в Бразилия през 2014г

СЪЗДАВАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА ОТ ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ПО ГОВЕДАТА (ТГ) В ЕВРОПА

Молекулярно-генетични проучвания на изолати на вируса на АЧС (Genotype II) от Централна и Източна Европа

Обобщени резултати от отчета на Референтната лаборатория на ЕС по AI и NDV, представен на 20-та Юбилейна годишна среща на експерти от НРЛ на дъпжавите-членки на ЕС по Инфлуенца А и Нюкасълска болест по птиците (NDV) в гр. Лелищад, Холандия от 20-22 май 2014 г.

Научен материал относно миграцията на Бисфенол А от консервирани домати, които са произведени в Италия

КЪМ КРАЯ НА МАЙ ОТ НОВОТО ВИРУСНО ЗАБОЛЯВАНЕ БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS- COV) В СВЕТА СА ЗАБОЛЕЛИ 614 ЧОВЕКА, ОТ КОИТО 184 СА УМРЕЛИ. СЗО СЧИТА, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ Е РАНО ДА СЕ ОБЯВЯВА СПЕШНА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ

Доклад на Латвия по отношение съдържанието на полициклични ароматни въглеводороди в опушени месни храни

ИНФОРМАЦИЯ за VII-та Национална конференция по хранене Варна, 16-18 май, 2014 г.

Фиторемедиацията – екологичен метод за очистване на почви, замърсени с пестициди и други химикали

СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА КАТО КЛАСИЧЕСКИ ПРИМЕР ЗА ПРЕДНАМЕРЕНА ЧОВЕШКА НАМЕСА (БЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА) ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВ БИОЛОГИЧЕН/ЗАРАЗЕН РИСК

ИМА ЛИ В БЪЛГАРИЯ ВИДОВЕ КУЛИКОИДИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕНАСЯТ ВИРУСА НА ИНФЕКЦИЯТА ПО ПРЕЖИВНИТЕ ЖИВОТНИ ШМАЛЕНБЕРГ?

ФАКТОРИ, ПРЕДИЗВИКВАЩИ НОВОВЪЗНИКВАЩИ БИОЛОГИЧНИ РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА И ЖИВОТНИТЕ

Епидемията от вирусна треска Чикунгуня бързо се разпространява на О-в Хаити на Карибите

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНА ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ ГРИП В ЕВРОПА: ВАКСИНИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПЕРИОДА ПРЕДИ ПАНДЕМИЯТА ПРЕЗ 2008-2009 Г, ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ПРЕЗ 2009-2010 Г И СЛЕДЕПИДЕМИЧНИЯ ПЕРИОД ПРЕЗ 2010- 2011 Г

Ролята на комарите за разпространението на западнонилската треска (ЗНТ) във Войводина, Сърбия през 2013 г: прогноза за април-октомври 2014

„Археологични“ и вирусологични доказателства за инфекции със свински и птичи Инфлуенца А вируси, различни от тип А (H5N1) при хора

Опит за приоритизация и оценка на последиците от прекарано заболяване с влошаване качеството на живота от 14 патогенни агента, произтичащи от храните в САЩ

Информация относно проект TDS (Общи диетични изследвания) на Френската агенция по безопасност на храните

Предстоящи промени в Директива 2001/18/ЕО ли забраняват отглеждането на ГМО на тяхна територия

Препоръки на Френската Агенция по Безопасност на Храните относно хранителни добавки за отслабване, съдържащи р-синефрин

Изменение на законодателството (Регламент № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент № 231/2012) във връзка с нова хранителна добавка- съполимер на поливиниловия алкохол, присаден върху полиетиленгликол


Високопатогенна инфлуенца по птиците H5N8 във ферма за бройлери в Япония

ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕТО НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (БИРС) - ПОЛОЖЕНИЕТО ПРЕЗ АПРИЛ 2014 Г СЕ ВЛОШАВА

ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ЕДНОГЪРБИ КАМИЛИ В ОМАН ЗА ВИРУСА ПРИЧИНЯВАЩ БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS-COV)

ЗАПЛАХА ОТ РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ АНТИБИОТИЦИ

ЗНАЧЕНИЕ НА СЕЛЕНА ВЪВ ФУРАЖИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ДОМАШНИ ПТИЦИ

Продължава епидемията от вирусен хепатит А в Европа. Кейк, приготвен с микс от замразени боровинки е заподозрян като източник на инфекцията за Норвегия


ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕ НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) В ГЕРМАНИЯ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА

Анализ на епидемичен взрив от хепатит А в ЕС– бърза оценка на епидемичната обстановка от EFSA и ECDC

За лечебните и пестицидни свойства на дървото ниим

Надзор и превенция на нововъзникващи и възвръщащи се векторно - преносими вирусни заболявания, заплашващи Европа през 2014 г.


РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИТЕ – ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В САЩ през 2013 г.

Научна оценка на проекта на държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба с болестите по животните през 2014 г. (чл. 118, ал. 1 от ЗВД)

ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА ЗАПАДНОНИЛСКАТА ТРЕСКА ПРИ ХОРАТА В ГЪРЦИЯ, 2012 Г: ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА НА ТРАНСМИСИЯ НА ВИРУСА НА НАЦИОНАЛНО НИВО – ПОУКИ ЗА БЪЛГАРИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 21.3.2014- 28.3.2014

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СИСТЕМАТА ADNS НА DG SANCO ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСОБЕНО ОПАСНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ В ЕВРОПА ЗА ПЕРИОДА 14.3.2014- 21.3.2014

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества ерукова киселина в растителните масла и мазнини и в храните, съдържащи растителни масла и мазнини


СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ В КАФЕ, ЧАЙ И ПОДПРАВКИ

АНАЛИЗ НА ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ЕВРОПА СПОРЕД ИНФОРМАЦИЯ НА БЮЛЕТИНА ADNS (ANIMAL DISEASE NOTIFICATION SYSTEM)НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (DG SANCO) ЗА ПЕРИОДА 7.03-14.03.2014 Г.

Епидемичен взрив от норовирусни гастроентерити, свързан с консумацията на замразени ягоди в Германия през 2012 г.

Разкриване на източника на инфекция при епидемичен взрив от хеморагична треска Денга на о-в Мадейра през 2012г.

Преценка на климатичните промени в Европа за наличие на подходящи условия за развитието на комари от вида Aedes albopictus: Моделни подходи за възникване на екологични ниши на разпространение


Информация за работата на среща на Панела по общи стандарти за оценка на ефикасност, към Европейска и Средиземноморска организация по растителна защита (ЕРРО), Париж, Франция, 25-26 февруари 2014 год.

Техническа консултация по отношение наличието на минимални количества генетично модифицирани (ГМ) култури в международния търговки обмен на храни и фуражи

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА за изменение на регламенти (ЕО) № 983/2009 и (ЕС) № 384/2010 по отношение на условията за използване на някои здравни претенции, свързани с въздействието на растителните стероли и растителните станоли за понижаване на нивото на LDL-холестерола в кръвта


БРУЦЕЛОЗАТА В ЕВРОПА ПРЕЗ 2012 Г (3). ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕТО НА BR. ABORTUS И BR. MELITENSIS В БЪЛГАРИЯ


Епизоотологичен и епидемиологичен анализ на болестта бяс в Европа през 2012г. и прогноза за България

Химични замърсители в храните в резултат на обработката на храните

ТУБЕРКУЛОЗАТА ПО ГОВЕДАТА (ТГ) ПРЕЗ 2012 ГОДИНА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ (ДЧ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕПИЗООТОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013, 2014 И 2015 Г.ПТИЦИТЕ НИКОГА НЕ СА ТРЕТИРАНИ И НИКОГА НЯМА ДА БЪДАТ ТРЕТИРАНИ С ХОРМОНИ

Документ на среща на главните ветеринарни служители на държавите членки, Брюксел, 21 февруари 2014 г

НАСОКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЕЛЕНАСОЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА ХЛОРАТИ В ХРАНИ И ФУРАЖИ


Оценка на ефективността от приложението на ваксините срещу сезонния грипен вирус в Европа чрез комплексен анализ на циркулиращите вируси през 2012/13 г.


Нова болест пo кравите в Австралия, наречена 3D синдром все още с неразкрита етиология

Разпространение на Zika Virus (ZIKV) извън Африка и Азия


БИО ХРАНИ

Нова система за надзор на респираторните заболявания при човека (Respiratory DataMart System), основаваща се на лабораторно получените резултати в Англия за периода 2009-2012 г.


Туристически караибски круиз приключва преждевременно след епидемичен взрив на инфекция с норовируси


ПРОБЛЕМЪТ С ОСТАРЕЛИТЕ ПЕСТИЦИДИ

ХИГИЕНАТА НА УСТНАТА КУХИНА НА ЖИВОТНИ ОТГЛЕЖДАНИ КАТО ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ ЧРЕЗ Т. НАР. ДЕНТАЛНИ „ЛАКОМСТВА“

Нов биосензорен метод за откриване на салмонела

НАНОТЕХНОЛОГИИТЕ В ХРАНИ - РИСКОВЕ И ПОЛЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ТРАНСМИСИВНИТЕ СПОНГИФОРМНИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ (ТСЕ) В ЕС ПРЕЗ 2012 Г (REPORT TSE 2012)- ЗАЩО ИЗСЛЕДВАНИТЕ ГОВЕДА В БЪЛГАРИЯ СА НА МНОГО ПО-НИСКА ВЪЗРАСТ ОТКОЛКОТО В ДРУГИ 25 ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ?


ПРИОРИТЕТНИ НОЗОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ СЪГЛАСНО ГОТВЕНИЯ В МОМЕНТА РЕГЛАМЕНТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ НА ЕС

НОВ ЕПИДЕМИЧЕН РИСК ЗА ЕВРОПА: ПЪРВИ СЛУЧАЙ НА ЛАБОРАТОРНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ВИРУСА ЗИКА (ZICA VIRUS)

КОМЕНТАР НА РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ЗА ЕПИЗООТИЧНАТА СИТУАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В РУСИЯ* И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПРОНИКВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

До колко ефективни са препаратите за дезинфекция, използвани в хранително-вкусовата промишленост?

Инфекция с вируса Schmallenberg при благородни елени във Франция през 2010-2012 г.

Технически доклад - оценка на риска от Западно-нилска треска

Ефект на пестицидите като ендокринни нарушители

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТОКСИКОЛОГИЯ И ЦЕНТЪР ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОЦЕНКА НА АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИТНИ ЖИВОТНИ (ZEBET). ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФЕДЕРАЛНИЯ ИНСТИТУТ НА ГЕРМАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА (BfR) ЗА 2012Г.

Биологична безопасност

НАЛИЧИЕ НА ХЛОРАМФЕНИКОЛ В НЯКОИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ В РЕЗУЛТАТ НА ЕСТЕСТВЕНОТО МУ ПРИСЪСТВИЕ В ПОЧВИТЕ

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) НА КОМИСИЯТА от 12.12.2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите във връзка с определението за „специално създадени наноматериали“

Продължава търсенето на източника на причинителя на Близкоизточния респираторен синдром - новия коронавирус MERS-CoV


Оценка на вирулентността и антимикробната резистентност на изолати Salmonella enterica, серовар Enteritidis от хора, птици и яйца

Оценка на вирулентността и антимикробната резистентност на изолати Salmonella enterica, серовар Enteritidis от хора, птици и яйца

ИНФЕКЦИЯ ПРИ ХОРА ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРИЧИНЕНА ОТ SALMONELLA GOLDCOAST СЛЕД КОНСУМАЦИЯ НА ОХЛЮВИ

СЪСТОЯНИЕ НА ФУРАЖИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ САЛМОНЕЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО И СЪХРАНЕНИЕТО ИМ. МЕРКИ ЗА ПОНИЖАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ


НЕОБИЧАЙНО НАРАСТВАНЕ НА СЛУЧАИТЕ НА ИНФЕКЦИИ ПРИ ХОРА В ЕС, ПРИЧИНЕНИ ОТ SALMONELLA MIKAWASIMA

ВЛИЯНИЕ НА MELOXICAM И КОМБИНАЦИИТЕ МУ С LEVOFLOXACIN, PAZUFLOXACIN, И ENROFLOXACIN ВЪРХУ АНТИОКСИДАТИВНАТА АКТИВНОСТ НА КРЪВНАТА ПЛАЗМА И ТЕЛЕСНАТА МАСА ПРИ ЗАЙЦИ

Хранителен взрив, причинен от E. coli O157:H7 в Канада и данни за случаите на Salmonella при животните и човека според годишния доклад за зоонозите в Дания през 2012 г.

Широкомащабна интегрирана борба с въвеждане на радиационно-стерилизирани мъжки Средиземноморски плодови мухи (Ceratitis capitata) в долината Неретва, Хърватска

Смесена система, предложена от Великобритания, за обозначаване на етикетите на храните с цветово кодиране и данни за хранителната информация е подложена на дискусия в ЕС

Ксеноестрогени (ендокринни нарушители)

МИНЕРАЛНИТЕ МАСЛА В ШОКОЛАДОВИ КАЛЕНДАРИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ХРАНИ

Комуникация на риска, осъществявана от Федералния институт за оценка на рискa (BfR)

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР НА ИМУНОДЕФИЦИТНИЯ СИНДРОМ В ЕС ЗА ПЕРИОДА 2003-2013. НАЙ-РИСКОВАТА ГРУПА СА ХОМОСЕКСУАЛИСТИТЕ ОТ 20 ДО 29 ГОДИНИ

Европейски център за профилактика и контрол на болестите (ECDC), Доклад за разпространението на тигровия комар Aedes albopictus в Европа Стокхолм, ноември 2013

ТЕЖЪК БЛИЗКОИЗТОЧЕН РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (MERS), 6-ТИ НОЕМВРИ 2013 Г

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ЦИГАРИ, ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ФЕДЕРАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА В ГЕРМАНИЯ (BFR) ЗА 2012 ГОДИНА

Нови насоки на ЕК за прилагане на Регламент 1169/2001/ЕС относно етикетирането на храните

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ГРИПЕН ВИРУС INFLUENZA A(H7N9) В КИТАЙ ПРЕЗ 2013 Г.

Употреба на цинков оксид във фураж за прасета при отбиване с цел намаляване употребата на антибиотици

Кърлежово-преносими енцефалити в България в периода 2009-2012 г.

Оценка и контрол на риска от проникване на вируса на Африканската чума по свинете (ASFV) в държавите-членки на ЕС. Научен проект, финансиран по 7-ма Рамкова програма на ЕС - ASFRISK


Намаляване броя на случаите на животни, заболели от Schmallenberg вирус през сезон 2012-2013 г. във Франция и отмяна на забраната за внос на преживни животни в Беларус

Открити са антитела към Schmallenberg вирус (SBV) сред домашни преживни животни в Турция

ПРОЕКТ ЗА РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА ГД САНКО/7117/2013 “ОТГЛЕЖДАНЕ НА КОКОШКИ НОСАЧКИ НА ОТКРИТО И ПРОФИЛАКТИКА ТА ИНФЛУЕНЦАТА ПО ПТИЦИТЕ“

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ КУЧЕТА И КОТКИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ 28-ми октомври 2013г., гр. Брюксел, Белгия

Нововъзникваща заплаха от инфекция при хора в Китай с вирус Avian Influenzа A, щам H7N9 през зимата на 2013г.

Разпространение на бруцелозата по говедата и бруцелозата по овцете и козите в
Македония (2004- 2012 г). Доклад на Работната група за бруцелозата, към Европейската Комисия от среща проведена в Скопие, Македония, 14-15 май, 2013


Заключителна среща по международен проект RER/5/06 с Международната Агенция по Атомна Енергия, Виена, Австрия за Координиран контрол на възникващи и нововъзникващи трансгранични инфекции по животните


Епидемия от Западнонилска треска (ЗНТ) при хора в Сърбия през 2012 и 2013 г.

Свежест и качество на храните. Обозначаване за трайност на храните върху опаковките.

Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част III – Стратегии за контрол на образуването на бактериални биофилми

Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част II – особености на проблема по отрасли

Нововъзникваща заплаха от инфекция при хора в Китай с вирус Avian Influenzа A, щам H7N9 през зимата на 2013г.

Мерки за управление на риска от вируса Schmallenberg при внос на едри и дребни преживни животни и генетичен материал на територията на Русия

ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ И РИБА

Анализ на хранителните инфекции в Канада, причинени от 30 вида патогенни причинители

Проучване върху критериите за определянето на ендокринните нарушители

„НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ”

Образуване на бактериални биофилми в хранително-вкусовата промишленост – проблем за безопасността на храните. Част I – Обща характеристика и закономерности при образуване на биофилми


Проучване върху влиянието на бързите храни и напитки сред подрастващи на възраст 16-21 години

Проучване върху факторите, повлияващи зъбната ерозия при подрастващи на възраст 13-16 години

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА (СЕГ) В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ НА СВЕТА ЗА ПЕРИОДА 1987- 2012 Г.

Безопасност на храните и оценка на риска в Китай

Олово – замърсител в околната среда - източници и токсичност при хора и животни

Кадмий като замърсител в околната среда – източници и токсичност при хора и животни

Tреска от Западен Нил – епидемична ситуация към 26.09.2013 г.

Семинар на тема „Нови технологии и тенденции на глобалния пазар на фуражи през 2013 – 2014 година“ организиран от представителството на Американския департамент по земеделие (USDA) в гр. Велико Търново

Обобщен анализ на резултатите от мониторингова програма за изследване на пестицидни остатъци 2004 – 2010 год.

АНАЛИЗ НА ФИТОСАНИТАРНИЯ РИСК ОТ ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО КАРТОФИТЕ ОТ РОД EPITRIX [(EPITRIX TUBERIS (GENTNER), E. CUCUMERIS (HARRIS), E. SIMILARIS (GENTNER) И E. SUBCRINITA (LECONTE)] ЗА БЪЛГАРИЯ


Ролята на ентерогрегативните Escherichia coli (EAEC) при инфекциозните чревни инфекции в Обединеното Кралство (UK) в периода от 1993 до 1996г. и 2008 - 2009г

Микробиологична безопасност на шамфъстъци и храни, съдържащи в състава си шамфъстък

Tреска от Западен Нил – осъвременена епидемична ситуация към 12.09.2013 г. Заболяването навлиза в своя пик

Условия за внос на преживни животни и генетичен материал на територията на Руската Федерация

Заболявания, предавани по въздуха при пътуване в обществен наземен транспорт – литературен преглед


ИДЕЯТА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ РАСТЕНИЯ

Компетенции на новосъздаденото Европейско социално-икономическо бюро по въпросите, касаещи генетично модифицираните организми (ГМО)

МИКОТОКСИН ФОРУМ – 2013 ГОДИНА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно инвазивни чужди видове

СЕРОЕПИДЕМИОЛОГИЯ (РЕАКЦИИ MICRONEUTRALISATIONMN И PSEUDOPARTICLE VIRUS NEUTRALIZATION ASSAY-PPNT) НА БЛИЗКОИЗТОЧНИЯ РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ: ВИСОКИ ТИТРИ НА АНТИТЕЛА ПРИ КАМИЛИ В ЕГИПЕТ, ЮНИ 2013Г


ЕПИЗООТИЧНА СИТУАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СПОНГИФОРМНАТА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПО ГОВЕДАТА (СЕГ) В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС ПРЕЗ 2012Г, Европейска комисия, 5 септември, 2013г.


Епизоотична ситуация по отношение на болестта скрейпи по овцете и козите (СОК) в държавите членки на ЕС през 2012 г, Европейска комисия, 5-ти септември, 2013 г.

РЕЗИСТЕНТНОСТТА КЪМ АНТИБИОТИЦИ – ПРОБЛЕМ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ


Съвременни видове опаковки предназначени за храни

Вектори за разпространение на вируса на Треска от Западен Нил (ТЗН) - биология, екология, разпространение


ПЪПЕШИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА ЗА ХРАНИТЕЛНИ ИНФЕКЦИИ

Близкоизточен респираторен синдром причиняван от нов коронавирус (MERS CoV)

Извънредно заседание на Постоянния комитет по хранителна верига и здравеопазване на животните, секция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните”, проведено на 26.08.2013 г.
(Centre Borschette, Rue Froissart 36, 1040 Brussels)

Африканска чума по свинете в Руската Федерация - рискови фактори за разпространение на заболяването в други страни от Европа и извън континента

Проучване върху вносен случай на Близкоизточен респираторен
синдром (коронавирус-MERS-COV) във Флоренция, Италия, май-юни 2013


РИСК ОТ ИНТОКСИКАЦИЯ СЛЕД ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИ С НЯКОЙ
РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ЕВРОПА


Високопатогенна инфлуенца по птиците H7N7 субтип в голяма птицеферма за кокошки носачки в Италия, провинция Емилия Романия, 20 август 2013 г.

Епизоотична вълна от син език (Bluetongie) в Сардиния в периода 2011-2013 г. Роля на екологичните фактори и на компетентния вектор C imicola Keifer в епизоотологията на болестта.


Myiopardalis pardalina (Bigot), Белуджистанска пъпешова муха

Изофлавоните – полезни или опасни хранителни добавки

Разпространение на шарката по овцете и козите (ШК) в България за
периода 1954 - 1996г (Ликов, Б., 2012)


САЛМОНЕЛОЗА ПРИ ЖИВОТНИТЕ: КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ГОСТОПРИЕМН