04-06-2019

Информация от EFSA относно предстояща 3-та Международна конференция за замърсители в храни “3rd International Conference on Food Contaminants: challenges on risk assessment (ICFC 2019), която ще се проведе на 26 - 27 септември 2019 г.,  в  гр. Aveiro, Португалия.

 Този мултидисциплинарен конгрес осигурява форум както за международно утвърдени учени, така и за млади изследователи, за обмен на опит и познания в сферата на  замърсители в храни и човешкото здраве.

 Изискванията и таксите за участие са публикувани на уебсайта на събитието - https://icfc2019portugal.com/.

 

 Краен срок за ранна регистрация за участие – 31 юли 2019 г.

 Краен срок за регистрация за участие - 24 септември 2019 г.

 

Карен срок за подаване на абстракти  е 16 юни 2019 г., на следния линк: https://icfc2019portugal.com/#Abstracts

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига

Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III,  136
1618,
София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg

http://corhv.government.bg/

http://focalpointbg.com/

Архив