12-06-2017

На 06 юни 2017 г., Центърът за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите, организира и проведе Научна конференция на тема „Актуални проблеми свързани с високопатогенната инфлуенца по птиците H5N8“. Целта на Научната конференция беше да се обсъдят актуалните проблеми, произтичащи от последната епизоотия на високо патогенната инфлуенца по птиците, причинена от субтип H5N8 в България и възможностите за повишаване на био сигурността във фермите за ограничаване на последствията и предотвратяване на бъдещи случаи на заболяване. В събитието взеха участие представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Национален диагностичен ветеринарномедицински институт към БАБХ, Център за оценка на риска по хранителната верига, Национален център по заразни и паразитни болести, Ветеринарномедицинските факултети към Лесотехнически университет, София и Тракийски университет, Стара Загора, Съюза на птицевъдите в България, Асоциацията на водоплаващите в България, Националната развъдна и репродуктивна асоциация на производителите на патета мюлари, както и на други асоциации и заинтересовани страни. На Научната конфеференция бяха представени следните теми:

01. Епизоотологичен анализ на птичия грип причинен от високопатогенната инфлуенца по птиците H5N8 в България (2016- 2017) - проф. Бойко Ликов, д-р Силвия Пеева, Емил Симеонов, Министерство на земеделието, храните и горите,Център за оценка на риска по хранителната верига

02. Разпространение, биологични особености и взаимовръзка между щамовете на Високопатогенната инфлуенца по птиците тип H5N8 през 2014 година и 2016-17 година- Ас. Д-р Георги Стоименов, двм, проф. Д-р Георги Георгиев, двмн

03. Анализ на епизоотията от HPAI (H5N8) в Европа през сезона 2016-17 година - проф. д-р Георги Георгиев, д.в.м.н.٭ д-р Георги Стоименов, д.в.м "٭Център за оценка на риска по хранителната верига Министерство на Земеделието, Храните и Горите "Факултет по Ветеринарна Медицина“ Лесотехнически Университет - София

04.Диагностичен подход при Инфлуенца А по птиците щам H5N8 - доц. Габриела Гужгулова - „Национална Референтна Лаборатория по Инфлуенца А и Нюкасълска болест по птиците“- НДНИВМИ

05.ДИВИ И СИНАНТРОПНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ – възможни резервоари и вектори на вируса на инфлуенца А по птиците- Славко Николов, Баръш Мурад, Илия Цачев

06.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 44 ОТ 2006 Г. ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ОБЕКТИ – д-р Боряна Станимирова, Министерство на земеделието, храните и горите

07.Циркулация на грипни вируси в България. Птичи грипни вируси при хора - проф. д-р Нели Корсун, д.м.н., Национална референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“Национален център по заразни и паразитни болести, София

Архив