07-12-2016

[CENTER][IMG_../pics/1_Presentation_ASF_conference_WELCOME.jpg_][/CENTER] [LINK]http://focalpointbg.com/files/ASFConf2016/2_BL_%D0%90%D0%A7%D0%A1-%D0%A1%D0%A1%D0%90_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF_2_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%95%D0%9C%D0%92%D0%A0%D0%98.pdf - Епизоотична обстановка за африканската чума по свинете в Източна Европа (01. 11. 2016)[/LINK] - Проф. д-р Бойко Ликов [LINK]http://focalpointbg.com/files/ASFConf2016/3_YI_%D0%90%D0%A7%D0%A1.pdf - Възможни рискове от проникване и мерки за контрол на африканската чума по свинете в България[/LINK] - Доц. Д-р Янко Иванов [LINK]http://focalpointbg.com/files/ASFConf2016/4_GG_%D0%95%D0%BF%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5.pdf - Епизоотологични особености на Африканската чума по свинете (АЧС) в Русия и страните от Източна Европа[/LINK] - проф. Георги Георгиев, д.в.м.н. [LINK]http://focalpointbg.com/files/ASFConf2016/5_GG_Diagnosis_of_ASF.pdf - ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ[/LINK] - Национален Диагностичен И Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт - София, Секция “Екзотични И Особено Опасни Инфекции”, Национална Референтна Лаборатория “Класическа И Африканска Чума По Свинете” [LINK]http://focalpointbg.com/files/ASFConf2016/6_BL_%D0%90%D0%A7%D0%A1-%D0%A1%D0%A1%D0%90_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF_2_%D0%94%D0%95%D0%9A%D0%95%D0%9C%D0%92%D0%A0%D0%98-%D0%94%D0%98%D0%92%D0%98_%D0%A1%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%95-%D0%98%D0%90%D0%93.pdf - ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА ОТ ДИВИ СВИНЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1952 – 2016 г.[/LINK] - Проф. д-р Бойко Ликов [LINK]http://focalpointbg.com/files/ASFConf2016/7_YM_%D0%90%D0%A7%D0%A1-2.pdf - Оценка на риска за проникване на АЧС при Източнобалканските свине [/LINK] - доц.д-р Йордан Марчев [LINK]http://focalpointbg.com/files/ASFConf2016/8_AA_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5_2.pdf - СИСТЕМИ НА РАЗВЪЖДАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ В СВИНЕВЪДСТВОТО СЪОБРАЗЕНИ С WELFARE И ЗДРАВНИЯ СТАТУС НА ИНДИВИДИТЕ[/LINK] - проф. дн Апостол Апостолов

Архив