04-12-2020

На 02.12.2020 г. EFSA и Европейският център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC)  публикуваха новина на тема „Използвай преди‘‘ или „най-добър до“: Нов инструмент на EFSA в подкрепа на операторите на храни, достъпна тук - https://www.efsa.europa.eu/en/news/use-or-best-new-tool-support-food-operators#:~:text=The%20'use%20by'%20date%20on,not%20be%20at%20its%20best.

EFSA е разработила инструментариум под формата на дърво на решенията със серия от въпроси, който да помогне на стопанските субекти в хранително-вкусовата промишленост да преценят кога да използват „използвай преди“ или „най-добър до“ за своите продукти.

В допълнение, панелът на EFSA по биологични опасности публикува на 02.12.2020 г. научно становище на тема „Ръководство за отбелязване на датите и свързана с това хранителна информация: част 1 (отбелязване на датата)“. Друго становище на тази тема ще бъде публикувано през 2021 г. То ще бъде съсредоточено върху информацията, която да бъде предоставяна на потребителите относно условията на съхранение, срокове за консумация след отваряне и практиките на размразяване на храната.

Подробна информация относно научното становище на панелът по биологични опасности може да бъде открита на електронната страница на EFSA  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6306.   

 

Национален контактен център на EFSA
Център за оценка на риска по хранителната верига
Министерство на земеделието, храните и горите
Бул. Цар Борис III, 136
1618, София
БЪЛГАРИЯ
EFSAfocalpoint@mzh.government.bg
http://corhv.government.bg/
http://focalpointbg.com/

Архив